• Trang chủ
  • Tab Guitar Kiss The Rain Và Cách Đánh Chi Tiết

Tab Guitar Kiss The Rain Và Cách Đánh Chi Tiết

Kiss the rain là một bài nhạc của nghệ sỹ piano người Nhật Yiruma nổi tiếng trên toàn thế giới với giai điệu sâu lắng. kiss the rain yiruma  từ khi được giới thiệu đến thính giả thì đã nhận được rất nhiều sự yếu thích bởi những tín đồ âm nhạc. Số người tìm kiếm bài hát này trên google và các trang mạng rất cao. Theo sự yêu cầu của đông đảo mọi người thì guitarmeou sẽ chia sẻ kiss the rain guitar tab  và cách đánh để những ai chưa biết nhiều về cách đánh guitar nhưng vẫn có thể chơi được bài  nhạc này.

Tabbed by: guitarmeou.com

Ngoài ra bạn có thể tải tệp kiss the rain guitar tab pdf tại đây

Tab guitar kiss the rain

[MAIN VERSE]

E|———-|—————————-|——————–0-2—|

B|———-|—-0–0—————0-|—-3–3———-3——|

G|—0–2-|-2———2——0-2—|-2———–2————|

D|-0——-|———-0—–0———|———–0—————|

A|———-|—————————|-2————————-|

E|———-|-3—————–3—–|—————————|

Cách đánh:

Dây D: không bấm phím, chỉ gãy dây D

Dây G: không bấm phím, chỉ gãy dây G

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây G + E: bấm 2 ngăn và gãy 2 dây cùng 1 lúc, dây G bấm ngăn 2, dây E bấm ngăn 3

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G+E: dây E bấm ngăn 3, dây G không bấm ngăn và gãy 2 dây cùng một lúc.

Dây G+A: 2 dây cùng bấm ngăn 2 là gãy 2 dây cùng 1 lúc.

Dây B: bấm ngăn 3 và gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 3 và gãy dây B

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3 và gãy dây B

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 2, gãy dây E

E|-2–3–3——5–7-5-3–|-2————-3–2—-|—-0–0——————|

B|———-0–3————|—-0–3–0———3-|-3———–3——-3-1-|

G|—————————|————————|———-0—–0———|

D|-2————————|————————|—————————|

A|—————————|-2———————|-3————————-|

E|—————————|————————|—————————|

Cách đánh:

Dây E+D: 2 dây đều bấm ngăn 2 và gãy cùng 2 dây 1 lúc.

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 5, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 7, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 5, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây E+D: 2 dây đều bấm ngăn 2 và gãy cùng 2 dây 1 lúc.

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B+A: 2 dây đều bấm ngăn 3 và gãy 2 dây cùng lúc.

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

E|————————-|

B|-1–3–3—————|

G|-0———–0—-0-2-|

D|———-0————|

A|————————|

E|-3———————-|

Cách đánh:

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 2, gãy dây B

[FIRST ENDING]

E|————————–|——————–|

B|-0–1–1———-3–1-|-0——–0——–|

G|-0———-0———–|-0—–0—–2—–|

D|———-2—-2——–|-0–0——–0—–|

A|-0———————-|———————|

E|————————-|———————|

Cách đánh:

Dây B+G+A: không bấm ngăn gãy 3 dây cùng lúc

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

Dây D: bấm ngăn 2, gãy dây D

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

Dây B+G+A: không bấm ngăn gãy 3 dây cùng lúc

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây G+D: bấm ngăn 2 dây G và gãy dây D.

[MAIN VERSE]

E|———-|—————————-|——————–0-2–|

B|———|—-0–0—————–0-|—-3–3———-3—–|

G|—0–2-|-2———–2——-0-2–|-2———–2———–|

D|-0——|———-0—–0———-|———-0—————|

A|———|—————————-|-2———————–|

E|———|-3—————–3——-|————————–|

Cách đánh:

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây G+E: dây G bấm ngăn 2, dây E bấm ngăn 3 và gãy 2 dây cùng một lúc.

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây G+A: 2 dây đều bấm ngăn 2 và đánh 2 dây củng lúc

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 2, gãy dây E

E|-2–3–3——–5–7-5-3–|-2————-3–2—–|—-0–0———————–|

B|———-0–3————–|—-0–3–0———-3–|-3———–0——-3-1——|

G|—————————–|————————–|———-2—–2————–|

D|-2————————–|—————————|——————————–|

A|—————————–|-2————————|-3—————————–|

E|—————————–|—————————|——————————–|

Cách đánh:

Dây E+ D: 2 dây bấm ngăn 2, và cùng gãy 2 dây E, D cùng lúc

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây E: bấm ngăn 5, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 7, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 5, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây E+ A: 2 dây bấm ngăn 2, và cùng gãy 2 dây E, A cùng lúc

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 2, gãy dây E

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây E+ A: 3 dây bấm ngăn 3, và cùng gãy 2 dây E, A cùng lúc

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

E|————————-|

B|-1–3–3—————|

G|-0———–0—-0-2-|

D|———-0————-|

A|————————|

E|-3———————-|

Cách đánh:

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây B

[SECOND ENDING]

E|———————–|——————|

B|-0–1—————-|——————|

G|-0—–0—–0——|-0———–0—|

D|———-2——-2–|—-0—–0—–|

A|-0——————-|——-2———|

E|———————-|-3—————|

Cách đánh:

Dây B+G+A: không bấm phím, gãy 3 dây B, G, A một lúc

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây D: bấm ngăn 2, gãy dây D

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây D: bấm ngăn 2, gãy dây D

Dây G+E:  bấm ngăn 3 dây E, và gãy cùng lúc 2 dây G, E

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây A: bấm ngăn 2, gãy dây A

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

[CHORUS]

E|———–|-0——————0-|————————-|

B|—-0–3-|——-3—————|-3——–3———-3-|

G|-0——-|—-0—–0—0–0—-|——-0—–0–0——|

D|———-|———————–|—-0——————–|

A|———-|-3———————|-2———————-|

E|———-|———————–|————————-|

Cách đánh:

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây E+A: bấm ngăn 3 dây A và đánh 2 dây E,A cùng lúc.

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G+E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

E|————————————|-0————-2–2–0-|

B|-3–1-1-0-0——0–0—–0–3-|——-3—————-|

G|-0——-2-2-0-2——–0——-|—-0—–0————-|

D|———————————–|————————-|

A|-3———————————|-3———————-|

E|——————3—————-|————————-|

Cách đánh:

Dây B+G+A: bấm cùng lúc ngăn 3 dây B,A và gãy 3 dây B, G,A

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

Dây B+G: bấm ngăn 2 dây G, gãy cùng lúc 2 dây B,G

Dây B+G: bấm ngăn 2 dây G, gãy cùng lúc 2 dây B,G

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G+E: bấm ngăn 2 dây G, ngăn 3 dây E, và bấm cùng lúc 2 dây B,G

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây E,A: bấm ngăn 3 dây A, và gãy 2 dây E,A cùng lúc

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây E: bấm ngăn 2, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 2, gãy dây E

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

E|————————-|——-0–2-3–7——-7—5—

B|-3——–0-1-3—1-0-|-1–3—————-0———-|

G|——-0—————-|-0—————-0————–|

D|—-0——————-|—————0———–0—–|

A|-2————0——–|-0——————————-|

E|————————-|———————————-|

Cách đánh:

Dây B+A: bấm ngăn 3 dây B, ngăn 2 dây A, và gãy 2 dây B,A cùng lúc

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

Dây B+A: bấm ngăn  ngăn 3 dây B, và gãy 2 dây B,A cùng lúc.

Dây B: bấm ngăn 1, gãy dây B

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B+G+A: bấm ngăn 1 dây B và gãy 3 dây B, G, A một lúc.

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 2, gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây E: bấm ngăn 7, gãy dây E

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây E: bấm ngăn 7, gãy dây E

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây E: bấm ngăn 5, gãy dây E

[MAIN VERSE]

E|———–|—————————–|——————–0-2-|

B|———–|—-0–0—————–0-|—-3–3———-3—–|

G|—-0–2–|-2———–2——-0-2–|-2———–2———-|

D|-0——–|———-0—–0———–|———-0————-|

A|———–|—————————-|-2———————–|

E|———- |-3—————–3——–|————————-|

Cách đánh:

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây G+E: bấm ngăn 2 dây G, ngăn 3 dây E và gãy 2 dây G+E cùng lúc

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây E: bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây G+E: 2 dây đều bấm ngăn 2 và gãy 2 dây G, E cùng lúc.

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: bấm ngăn 2, gãy dây G

Dây B: bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây E: bấm ngăn 2, gãy dây E

E|-2–3–3——–5–7-5-3–|-2————-3–2—-|—-0–0———————|

B|———-0–3————–|—-0–3–0———-3-|-3———–3——-3-1—-|

G|—————————–|————————-|———-0—–0————|

D|-2————————–|————————–|——————————|

A|—————————–|-2———————–|-3—————————-|

E|—————————–|————————–|——————————|

Cách đánh:

Dây E+D: 2 dây bấm cùng lúc ngăn 2 và gãy 2 dây E,D cùng lúc.

Dây E :bấm ngăn 2, gãy dây E

Dây E :bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây E :bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B :bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây E :bấm ngăn 5, gãy dây E

Dây E :bấm ngăn 7, gãy dây E

Dây E :bấm ngăn 5, gãy dây E

Dây E :bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây E+A: 2 dây bấm cùng lúc ngăn 2 và gãy 2 dây E,A cùng lúc.

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây B :bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B: không bấm phím chỉ gãy dây B

Dây E :bấm ngăn 3, gãy dây E

Dây E :bấm ngăn 2, gãy dây E

Dây B :bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây E+A: 2 dây bấm cùng lúc ngăn 3 và gãy 2 dây E,A cùng lúc.

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây E: không bấm phím chỉ gãy dây E

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B :bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây B :bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B :bấm ngăn 1, gãy dây B

E|————————-|

B|-1–3–3—————|

G|-0———–0—-0-2-|

D|———-0————|

A|————————|

E|-3———————|

Cách đánh:

Dây B+G+E: bấm ngăn 1 dây G, ngăn 2 dây E, gãy 2 dây B, G, E cùng lúc.

Dây B :bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây B :bấm ngăn 3, gãy dây B

Dây D: không bấm phím chỉ gãy dây D

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G: không bấm phím chỉ gãy dây G

Dây G :bấm ngăn 2, gãy dây G.

Hy vọng rằng với tab guitar kiss the rain chi tiết mà chúng tôi hướng dẫn ở trên thì các bạn sẽ dễ dàng trong việc chơi hoàn chỉnh một bài nhạc.

Từ khóa:  

Bình luận